Citation link:
Abstract:
Царски маневри. Полковник Петър Цанев със счетоводителя на дивизията Георги Севов.
 
Created:
11.09.1937
 
Spatial:
гара Тулово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450426
 
Subject:
армейски офицер; военно съоръжение; AthPlus