Citation link:
  • Спомени от цариградските тъмници /Св. Н. Миларов ; [Написано на хърв. и прев. на бълг. от Спас Вацов и Христо Белчев].София
    • Заглавна страница
    • Предговор