Abstract:
Екатерина Каравелова (1860-1947) е учредител на Българския женски съюз, председателка на Българската секция към Международната женска лига за мир и свобода, една от създателките на Комитет за защита на евреите, съпруга на Петко Каравелов. Екатерина като старша медицинска сестра по време на Балканската война с медицински персонал и болни.
 
Created:
1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180028
 
IsFormatOf:
Инв. № 440
 
Subject:
Балкански войни; обществен деец; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople