Abstract:
4 продукция по пиано с учениците на г-н Голямов.
 
Created:
19.01.1936
 
Spatial:
Русе
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450404
 
Subject:
учител; ученик; музикант; AthPlus