Abstract:
Плевен. Братската могила в Скобелев парк музей в момента на въоръжаването й с руски и турски топове.
 
Creator:
Димитър Карастоянов
 
Created:
15.08.1907
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900069
 
IsFormatOf:
B-V-0046
 
Subject:
музей; парк; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacespleven