Citation link:
 • Недѣлни поученія за сѣкого православнаго христіанина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговоръ
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Посвѣщено достопочтеному и родолюбивому тѫрговцу изъ Великагѡ Тѫрвнова гасподину Георгію Н. Киселевскому
   • [с. IІI]
   • [с. IV]
   • [с. V]
   • [Илюстрация 1]
  • Слово на Вѫскрѫсеніе
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
  • Томіна недѣля
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Мироносна недѣля
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • Недѣля Разслабленагѡ
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Недѣля на Самарянка-та
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Недѣля Слѣпагѡ
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Вознесеніе Господнье
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • Седма недѣля послѣ Пасхѫ
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Недѣля Педесятницы
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • Недѣля Всѣхъ святыхъ
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • Втора недѣля послѣ Педесятницѫ
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
  • Третя нѣдѣля
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • Четверта недѣля
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
  • Пета недѣля
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
  • Шеста недѣля
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]