Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарномедицински факултет, т.2
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.2
 
Date of Issue:
1926
 
Publisher:
Печатница Художникъ
 
Language:
bul
 
Description:
Съдържание: Петров, Ст. Една краниологична студия на говеждата раса в Пловдивски окръг, 1-38; Близнаков, Д. Периодическо възпаление на очите (Ophtalmia periodica), 39-58; Петров, Ст. Онтогените различия на бовидите и произхода на Bostaurus с оглед на нашите раси, 59-76; Ангелов, Ст. Серодиагностиката и значението й в борбата със заразителните болести, 77-98; Диков, Гр. Борбата против паразитерните болести и туберкулозата чрез надзора на съестните продукти от животински произход, 99-126; Битнер, Хенрих. Хистология на кожата, косъма и обработената кожа на бивола с 17 рисунки, 127-178; Диков, Гр. Предпоставките и границите на ветеринарно-медицинската дейност в обществената хигиена, 179-202; Ньор, И. Клинично и фармакологично значение на n. vagus в ветеринарната медицина, 203-213; Рачов, М. Доклад върху кандидатурата на д-р Стефан Ангелов за редовен професор на катедрата по заразителни болести и ветеринарна полиция, 213-226; Рачов, М. Доклад върху кандидатурата на ветеринарния лекар Станко Петров за редовен доцент при катедрата по зоотехния обща и частна и екстериод, 227-238; Рачев, М. Доклад върху кандидатурата на ветеринарния лекар Грозю Диков за редовен доцент при катедрата по месоведение, контрал на съестните продукти от животински произход, ихтиология и ихтиопатология, 239-248; Георгиев, С. Доклад върху кандидатурата на д-р Стефан Ангелов за редовен професор на катедрата по заразителни болести и ветеринарна полиция и съдебно-ветеринарна медицина, 249-262; Георгиев, С. Доклад върху кандидатурата на ветеринарния лекар Станко Петров за редовен доцент при катедрата по зоотехния обща и частна и екстериод, 263-274; Георгиев, С. Доклад върху кандидатурата на ветеринарния лекар Грозю Диков за редовен доцент при катедрата по месоведение, контрал на съестните продукти от животински произход, ихтиология и ихтиопатология, 275-285