Current View
Citation link:
Title:
Сюрреалистичната образност в романите на Тони Морисън : Автореферат / Марина Божидарова Полякова ; Науч. ръководител Мадлен Данова.
 
Creator:
Полякова, Марина Божидарова; Данова, Мадлен Василева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. : 2.1. Филология (Съвременна амер. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика" 2019; Библиогр. с. 82-89; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Морисън, Тони творчество; Роман, американски теми, образи, сюжети; Сюрреализъм в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001160388
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Полякова, Марина Божидарова
 
245:
Сюрреалистичната образност в романите на Тони Морисън :| Автореферат /| Марина Божидарова Полякова ; Науч. ръководител Мадлен Данова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 936.3 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
92 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. : 2.1. Филология (Съвременна амер. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 82-89
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
600:
Морисън, Тони| творчество
 
650:
Роман, американски| теми, образи, сюжети| Сюрреализъм| в литературата.
 
700:
Данова, Мадлен Василева| науч. ръководител