Abstract:
Първата артилерийскиа казарма в Плевен в Фафез Рашидовия хан.
 
Created:
06.01.1880
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900067
 
IsFormatOf:
B-III-0115
 
Subject:
казарма; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacespleven