Citation link:
Abstract:
Велико Търново. Строеж на железопътния мост откъм гара ”Трапезица”.
 
Created:
1910
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Регионална библиотека ”П. Р. Славейков”, Велико Търново
 
Identifier:
F13516950210025
 
Subject:
1910; железница; мост; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacestarnovo