Current View
Citation link:
Title:
jADL, мисигмаADL - Приложение на езици за описание на архитектури от ново поколение за проектиране на съвременни софтуерни архитектури : Автореферат / Анастасиос Георгиос Папапостолу ; Науч. ръководител Димитър Йорданов Биров.
 
Creator:
Папапостолу, Анастасиос Георгиос; Биров, Димитър Йорданов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд [за] получаване на образователната и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", докторска прогр. "Компютърни Науки" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2019; Библиогр. с. 51-57; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Компютърна архитектура.
 
*** *** ***
 
001:
001159353
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Папапостолу, Анастасиос Георгиос
 
245:
jADL, мисигмаADL - Приложение на езици за описание на архитектури от ново поколение за проектиране на съвременни софтуерни архитектури :| Автореферат /| Анастасиос Георгиос Папапостолу ; Науч. ръководител Димитър Йорданов Биров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.745 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
57 с. :| с ил., диагр., сх., табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| [за] получаване на образователната и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", докторска прогр. "Компютърни Науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 51-57
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Компютърна архитектура.
 
700:
Биров, Димитър Йорданов| науч. ръководител