Citation link:
 • Лекарственик, XIX в.
  • предна кора
  • преден форзац
  • л.1-10
   • л.1а
   • л.1б
   • л.2а
   • л.2б
   • л.3а
   • л.3б
   • л.4а
   • л.4б
   • л.5а
   • л.5б
   • л.6а
   • л.6б
   • л.7а
   • л.7б
   • л.8а
   • л.8б
   • л.9а
   • л.9б
   • л.10а
   • л.10б
  • л.11-20
   • л.11а
   • л.11б
   • л.12а
   • л.12б
   • л.13а
   • л.13б
   • л.14а
   • л.14б
   • л.15а
   • л.15б
   • л.16а
   • л.16б
   • л.17а
   • л.17б
   • л.18а
   • л.18б
   • л.19а
   • л.19б
   • л.20а
   • л.20б
  • л.21-30
   • л.21а
   • л.21б
   • л.22а
   • л.22б
   • л.23а
   • л.23б
   • л.24а
   • л.24б
   • л.25а
   • л.25б
   • л.26а
   • л.26б
   • л.27а
   • л.27б
   • л.28а
   • л.28б
   • л.29а
   • л.29б
   • л.30а
   • л.30б
  • л.31-40
   • л.31а
   • л.31б
   • л.32а
   • л.32б
   • л.33а
   • л.33б
   • л.34а
   • л.34б
   • л.35а
   • л.35б
   • л.36а
   • л.36б
   • л.37а
   • л.37б
   • л.38а
   • л.38б
   • л.39а
   • л.39б
   • л.40а
   • л.40б
  • л.41-50
   • л.41а
   • л.41б
   • л.42а
   • л.42б
   • л.43а
   • л.43б
   • л.44а
   • л.44б
   • л.45а
   • л.45б
   • л.46а
   • л.46б
   • л.47а
   • л.47б
   • л.48а
   • л.48б
   • л.49а
   • л.49б
   • л.50а
   • л.50б
  • л.51-56
   • л.51а
   • л.51б
   • л.52а
   • л.52б
   • л.53а
   • л.53б
   • л.54а
   • л.54б
   • л.55а
   • л.55б
   • л.56а
   • л.56б
  • л.I-X
   • л.Iа
   • л.Iб
   • л.IIа
   • л.IIб
   • л.IIIа
   • л.IIIб
   • л.IVа
   • л.IVб
   • л.Vа
   • л.Vб
   • л.VIа
   • л.VIб
   • л.VIIа
   • л.VIIб
   • л.VIIIа
   • л.VIIIб
   • л.IXа
   • л.IXб
   • л.Xа
   • л.Xб
  • л.XI-XVIII
   • л.XIа
   • л.XIб
   • л.XIIа
   • л.XIIб
   • л.XIIIа
   • л.XIIIб
   • л.XIVа
   • л.XIVб
   • л.XVа
   • л.XVб
   • л.XVIа
   • л.XVIб
   • л.XVIIа
   • л.XVIIб
   • л.XVIIIа
   • л.XVIIIб
  • л.57-60
   • л.57а
   • л.57б
   • л.58а
   • л.58б
   • л.59а
   • л.59б
   • л.60а
   • л.60б
  • фрагмент а
  • фрагмент б
  • заден форзац
  • задна кора
  • еталон а
  • еталон б