Citation link:
Abstract:
Александър Людсканов със свои близки.
 
Created:
1900
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690073
 
IsFormatOf:
№ 30162
 
Subject:
политик; министър; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians