Current View
Citation link:
Title:
Защита на основните права пред конституционните съдилища в Европа : Автореферат / Сибила Божидар Игнатова ; Науч. ръководител Евгени Танчев.
 
Creator:
Игнатова, Сибила Божидар; Танчев, Евгени Петров науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Професионално направление 3.6 Право (Конституционно право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак. 2012; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Конституционен съд Европейски съюз; Конституционно право Европейски съюз.; Права и задължения на гражданите Европейски съюз.
 
*** *** ***
 
001:
001146459
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатова, Сибила Божидар
 
245:
Защита на основните права пред конституционните съдилища в Европа :| Автореферат /| Сибила Божидар Игнатова ; Науч. ръководител Евгени Танчев.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 330.4 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Професионално направление 3.6 Право (Конституционно право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак.| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
610:
Конституционен съд| Европейски съюз
 
650:
Конституционно право| Европейски съюз.| Права и задължения на гражданите| Европейски съюз.
 
700:
Танчев, Евгени Петров| науч. ръководител