Citation link:
 • Физика за главны народны училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на предната оригинална корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Въведеніе
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
  • Отдѣлъ. I. Общы свойства на тѣла-та
   • 1. Протяженость или Просторность
    • [с.] 4
   • 2. Непроницаемость
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • 3. Шупливина
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • 4. Сгнетаeмость
    • [с.] 9
   • 5. Дѣлимость
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • 6. Тягота
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • 7. Самонедѣяность или трайность
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
  • Отдѣлъ II. Особены или отличителны свойства на тѣла-та
   • 1. Трояко състояніе на тѣла-та
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • 2. Особены свойства на тврьды-ты тѣла
    • [с.] 30
   • 3. Частично притяжяніе и счезваніе
    • [с.] 31
   • 4. Прилѣпность
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • 5. Власнина
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • 6. Топеніе, смѣсъ и съединеніе
    • [с.] 36
    • [с.] 37
  • Отдѣлъ III. За водѫ-тѫ, като най-главно отъ капливы-ты тѣла
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • 1. Вода-та е прѫгава (еластическа) та може и да ся сгнети
    • [с.] 41
   • 2. Тягота на водѫ-тѫ
    • [с.] 42
   • 3. Вода-та натиска дъно-то и стѣны-ты на ссѫда, у кой-то е налѣта
    • [с.] 43
   • Снададены цѣви
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Архымедовъ законъ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Какъ става та тѣла плувать по водѫ?
    • [с.] 49
    • [с.] 50
  • Отдѣлъ IV. За въздухообразны-ты тѣла
   • [с.] 51
   • Прѫгавина на въздуха
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Тягота и натискъ на въздуха
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Явенія, кои-то ся основавать на едностранный натискъ отъ въздуха
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Торичелліевъ опытъ
    • [с.] 58
   • Барометръ
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Смукалка
    • [с.] 61
   • Проста смукалка или вади-вино
    • [с.] 62
   • Духало
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Смрькало или извлакъ
    • [с.] 65
   • Въздушенъ извлакъ
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Црькало за пожаръ
    • [с.] 68
    • [с.] 69
   • Съставъ на атмосферный въздухъ
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • Отдѣлъ V. Нѣчто за гласа
   • Какъ ся простира гласъ-тъ?
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Сила, брьзота и отскачаніе на гласа
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Трѫбила
    • [с.] 86
    • [с.] 87
  • Отдѣлъ VI. За топлинѫ-тѫ и нейны-ты дѣйствія
   • [с.] 88
   • Извори на топлинѫ
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Дѣйствія на топлинѫ-тѫ
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Топломѣръ
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Какъ ся измѣнява сглобъ-тъ (съставъ-тъ) на тѣла-та отъ топлинѫ
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Какъ горять тѣла-та
    • [с.] 106
   • Проводници на топлинѫ
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Грѣйка или зарна (шипеста) топлина
    • [с.] 109
   • Потаена и проста топлина
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • Въздушны явенія, кои-то ся облѣгать на топлинѫ-тѫ
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
  • Отдѣлъ VII. По-главны явенія отъ Свѣтлинѫ
   • Каквы бывать тѣла-та на спротивъ свѣтлинѫ-тѫ
    • [с.] 120
   • Какъ ся распростира свѣтлина-та, и отчто става сѣнка
    • [с.] 121
   • Брьзота на свѣтлинѫ-тѫ
    • [с.] 122
   • Ягкость-та на свѣтлинѫ-тѫ виси на много обстоятелства
    • [с.] 123
   • Отскачаніе на свѣтлинѫ-тѫ и оглядала
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • Какъ ся ломи свѣтлина-та и что сѫ стъклены лещы
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
   • Какъ ся употрѣбявать стъкла по оптическы уряды
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • Астрономическый телескопъ
    • [с.] 139
   • Тъмна стаица
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • Влъшебенъ фенеръ
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • Шарена свѣтлина
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
   • Въздушны явенія отъ свѣтлинѫ
    • [с.] 151
    • [с.] 152
  • Отдѣлъ VIII. Нѣчто за магнитнѫ-тѫ силѫ
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • Естественни и искусственни магнити
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
  • Отдѣлъ IX. Електрическы Явенія
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • Добри и лоши проводници за електричество
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • Електричество отъ стъкло и отъ смолѫ
    • [с.] 162
   • Уряди, съ кои-то по-лесно ся събужда електричество
    • [с.] 163
   • Тѣло, что ся трька
    • Тѣло, съ кое-то ся трька
    • [с.] 164
   • Проводникъ-тъ
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • Уряди, съ кои-то ся умножава електричество-то
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
  • Галванизмъ
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
  • Заключеніе
   • [с.] 190
   • [с.] 191
  • Съдрьжаніе
   • [с.] 192
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригинална корица]
   • [Задна оригинална корица]