Current View
Citation link:
Title:
Интеркултурната парадигма и българският литературен канон в средното образование : Автореферат / Верина Чавдарова Петрова.
 
Creator:
Петрова, Верина Чавдарова
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. по методика 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Литературознание - теория и методология.; Български език социолингвистика.; Средни училища етнически проблеми България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Верина Чавдарова
 
245:
Интеркултурната парадигма и българският литературен канон в средното образование :| Автореферат /| Верина Чавдарова Петрова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 283 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
54 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. по методика| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Литературознание - теория и методология.| Български език| социолингвистика.| Средни училища| етнически проблеми| България.