Abstract:
Кесяков, Тодор [Тодораки] (1831 - 1894). Български общественик и държавник.
 
Created:
преди 1878
 
Spatial:
България, гр. Пловдив
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Портрети и снимки. Личности в политиката
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13775912830252
 
IsFormatOf:
Ф I 1104
 
Subject:
1870; политик; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians