Citation link:
Abstract:
ген. Павел Христов на екскурзия при Батмишката чешма.
 
Created:
1891-1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670905
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1984К, оп. 1, а.е. 104.
 
Subject:
армейски офицер; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers