Citation link:
Abstract:
Демонстрация на привърженици на Радикалдемократическата партия.
 
Created:
30-те години на ХХ век
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13960182360006
 
IsFormatOf:
№ 51311
 
Subject:
партия; демонстрация; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeventsdemonstrations