Citation link:
 • Начална книжка за черковно чтеніе / Отъ книжарницѫтѫ на П. Р. Славейкова [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Черковна Азбука
   • Названія
    • [с. 1]
    • Упражненіе
     • [с.] 2
     • [с.] 3
   • За титлытѣ
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
  • [Черковни чтенія]
   • Слава тебѣ б҃же нашь[...]
   • С҃тый б҃же, с҃тый крѣпкїй, с҃тый безсмертный, полилՃй насъ[...]
    • [с.] 7
   • Бд̑це д҃во, радՃйсѧ благодатнаѧ М҃рїе[...]
   • Достойно есть, іако во истиниՃ[...]
    • [с.] 8
   • Сподоби Гс̑ди, въ вечерь сей[...]
    • [с.] 9
   • Нынѣ ѿтпՃщаеши раба твоего влд̑ко[...]
   • Спаси Господи, люди твоѧ, и благослови достоѧнїе твое[...]
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • ВѣрՃю во Единаго Б҃га Ѻ҃ца вседержителѧ[...]
    • [с.] 13
   • Слава тебѣ показавшему намъ свѣтъ
    • [с.] 14
   • Ѹпованїе мое ѻ҃цъ, прибѣжище мое с҃нъ[...]
    • [с.] 15
   • Іадѧтъ ѹбозїи, и наситѧтсѧ, и восхвалѧтъ гс̑да[...]
   • Молитвами свѧтыхъ Отцъ нашихъ Господи[...]
   • Во Іѡрданѣ крещающՃ тебѣ Господи[...]
    • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригинална корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]