Current View
Citation link:
Title:
Формален и семантичен анализ на мотивационните отношения между непосредствено съставящите на немски сложни съществителни в специализирани текстове по химична технология и техните съответствия в български език : Автореферат / Милка Владимирова Енчева.
 
Creator:
Eнчева, Милка Владимирова
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология (Немско езикознание) СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Германистика и скандинавистика 2013; Библиогр. с. 45-47, 50; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013]
 
Subject:
Немски език сравнителна граматика.; Български език сравнителна граматика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Eнчева, Милка Владимирова
 
245:
Формален и семантичен анализ на мотивационните отношения между непосредствено съставящите на немски сложни съществителни в специализирани текстове по химична технология и техните съответствия в български език :| Автореферат /| Милка Владимирова Енчева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,08 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
51 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология (Немско езикознание)| СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Германистика и скандинавистика| 2013
 
504:
Библиогр. с. 45-47, 50
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013]
 
650:
Немски език| сравнителна граматика.| Български език| сравнителна граматика.