Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии : Т. 112. / Ред. кол. Димитър Веселинов - глав. ред. и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of classical and modern philology
 
Creator:
Веселинов, Димитър ред.; Герджикова, Виолета Петрова ред.; Трендафилов, Владимир ред.; Багашева, Александра Божидарова ред.; Павлова, Галина Тодорова ред.; Мангачева, Донка Николаева ред.; Йорданова, Милена Петрова ред.; Пеева, Катя Петкова ред.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Пълното име на Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
*** *** ***
 
001:
001159086
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии :| Т. 112. /| Ред. кол. Димитър Веселинов - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of classical and modern philology
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 225 MB)
 
260:
2019.
 
300:
288 с.
 
500:
Пълното име на Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
700:
Веселинов, Димитър| ред.| Герджикова, Виолета Петрова| ред.| Трендафилов, Владимир| ред.| Багашева, Александра Божидарова| ред.| Павлова, Галина Тодорова| ред.| Мангачева, Донка Николаева| ред.| Йорданова, Милена Петрова| ред.| Пеева, Катя Петкова| ред.