Abstract:
Елена Вангелова.
 
Created:
1921
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450085
 
Subject:
1920; портрет; AthPlus