Current View
Citation link:
Title:
Пресмятане и оценяване на Фолкманови числа : Автореферат / Александър Сотиров Биков ; Науч. ръководител Недялко Ненов.; Computation and bounding of Folkman numbers Aleksandar Sotirov Bikov
 
Creator:
Биков, Александър Сотиров; Bikov, Aleksandar Sotirov; Ненов, Недялко Димов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, типология и приложение" СУ "Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2018; Библиогр. л. 17-26; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Числа, теория.; Топология.; Графи, теория.; Комбинаторен анализ.
 
*** *** ***
 
001:
001145609
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Биков, Александър Сотиров
 
245:
Пресмятане и оценяване на Фолкманови числа :| Автореферат /| Александър Сотиров Биков ; Науч. ръководител Недялко Ненов.
 
246:
Computation and bounding of Folkman numbers| Aleksandar Sotirov Bikov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 320.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
26 л. :| с табл., фиг. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, типология и приложение"| СУ "Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2018
 
504:
Библиогр. л. 17-26
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Числа, теория.| Топология.| Графи, теория.| Комбинаторен анализ.
 
700:
Bikov, Aleksandar Sotirov| Ненов, Недялко Димов| науч. ръководител