Current View
Citation link:
Title:
Проблеми при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския език : Автореферат / Владимир Атанасов Иванов ; Науч. ръководител Величко Иванов Панайотов.
 
Creator:
Иванов, Владимир Атанасов; Панайотов, Величко Иванов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Словаш. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Спорт терминология.; Словашки език терминология.; Български език терминология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Владимир Атанасов
 
245:
Проблеми при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския език :| Автореферат /| Владимир Атанасов Иванов ; Науч. ръководител Величко Иванов Панайотов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 358 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
35 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Словаш. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Спорт| терминология.| Словашки език| терминология.| Български език| терминология.
 
700:
Панайотов, Величко Иванов| науч. ръководител