Current View
Citation link:
Title:
Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас : Автореферат / Даниел Петров Полихронов ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
Creator:
Полихронов, Даниел Петров; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по бълг. ез. и лит. в началния етап на образование) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика 2020; Библиогр. с. 60-67; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Интеркултурно образование.; Ограмотяване.; Български език методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001165915
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Полихронов, Даниел Петров
 
245:
Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас :| Автореферат /| Даниел Петров Полихронов ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 841.1 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
67 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по бълг. ез. и лит. в началния етап на образование)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика| 2020
 
504:
Библиогр. с. 60-67
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Интеркултурно образование.| Ограмотяване.| Български език| методика на преподаването за основни училища.
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител