Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Землянка в предните позиции при Сиври-тепе.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Сиври тепе, Сароски залив
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290093
 
Subject:
1910; Балкански войни; военно съоръжение; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars