Abstract:
Желязко А. Бургелов от Търново Сеймен (Симеоновград). Член на управата на читалище ”Развитие”.
 
Created:
1901
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081001
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 327К
 
Subject:
търговец; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups