Current View
Citation link:
Title:
Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика : Автореферат / Стефанка Боянова Абазова.
 
Creator:
Абазова, Стефанка Боянова
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по направление 2.1 (Филология - Бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез. 2014; Библиогр. с. 42-44; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Български език лексикология.; Български език социолингвистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Абазова, Стефанка Боянова
 
245:
Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика :| Автореферат /| Стефанка Боянова Абазова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,1 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
46 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по направление 2.1 (Филология - Бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез.| 2014
 
504:
Библиогр. с. 42-44
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Български език| лексикология.| Български език| социолингвистика.