Citation link:
  • Кирил Христов / В. Пундев.
    • Лист [1] със заглавни данни изписани на ръка