Abstract:
Димитър Гичев, Александър Стамболийски, Цанко Церковски и др. в Бачковския манастир.
 
Created:
1920 - 1923
 
Spatial:
Бачковски манастир, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400082
 
IsFormatOf:
№ 667
 
Subject:
политик; манастир; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians