Current View
Citation link:
Title:
Изграждане на стратегии за справяне при кризисни събития чрез социална работа с група : Автореферат / Хенриета Иванова Илиева ; Науч. ръководител Силвия Цветанска.; Building coping srtategies for crisis events through social work with a group Henrieta Ivanova Ilieva
 
Creator:
Илиева, Хенриета Иванова; Ilieva, Henrieta Ivanova; Цветанска, Силвия Илиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с група) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Социална работа.; Криза [психология].; Адаптация.
 
*** *** ***
 
001:
001140856
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Хенриета Иванова
 
245:
Изграждане на стратегии за справяне при кризисни събития чрез социална работа с група :| Автореферат /| Хенриета Иванова Илиева ; Науч. ръководител Силвия Цветанска.
 
246:
Building coping srtategies for crisis events through social work with a group| Henrieta Ivanova Ilieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.137 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
45 л. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с група)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Социална работа.| Криза [психология].| Адаптация.
 
700:
Ilieva, Henrieta Ivanova| Цветанска, Силвия Илиева| науч. ръководител