Citation link:
Abstract:
Д-р Любен Попов с ранени войници.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450245
 
Subject:
армейски офицер; лекар; ранен; война; AthPlus