Citation link:
Abstract:
Георги Кирков (1867-1919). Български политик и профсъюзен деец. Георги Кирков в школата за запасни офицери.
 
Created:
1891
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160254
 
Subject:
политик; армейски офицер; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegkirkov