Citation link:
Abstract:
Част от семейство Заимови в Скобелев парк музей. 1. Стоян Заимов; 2. Съпругата му Клавдия Корсак-Заимова; 3. Подпоручик Владимир Заимов – син; П. Деянов – декоратор на къщите музеи и ръководител на постройките в парковете към тях.
 
Created:
20.09.1920
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900052
 
IsFormatOf:
B-III-0128
 
Subject:
политик; армейски офицер; музей; парк; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians