Current View
Citation link:
Title:
Селищно и икономическо развитие на провинция Вътрешна Дакия през Късната античност : Автореферат / Анани Любомиров Антонов ; Науч. ръководител Костадин Рабаджиев ; Рец. Диляна Василева Ботева-Боянова, Людмил Фердинандов Вагалински.; Settlement and economic development of province Dacia Mediterranea in late antiquity Anani Lyubomirov Antonov
 
Creator:
Антонов, Анани Любомиров; Antonov, Anani Ljubomirov; Рабаджиев, Костадин Костадинов науч. ръководител; Ботева-Боянова, Диляна Василева рец.; Вагалински, Людмил Фердинандов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България история, стара.; България старини. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"[област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология (Археология - Археология на Късната античност)] СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Археология" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Римски провинции история. България.
 
*** *** ***
 
001:
001181806
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Антонов, Анани Любомиров
 
245:
Селищно и икономическо развитие на провинция Вътрешна Дакия през Късната античност :| Автореферат /| Анани Любомиров Антонов ; Науч. ръководител Костадин Рабаджиев ; Рец. Диляна Василева Ботева-Боянова, Людмил Фердинандов Вагалински.
 
246:
Settlement and economic development of province Dacia Mediterranea in late antiquity| Anani Lyubomirov Antonov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 512.9 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"[област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология (Археология - Археология на Късната античност)]| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Археология"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Римски провинции| история.| България.
 
651:
България| история, стара.| България| старини.
 
700:
Antonov, Anani Ljubomirov| Рабаджиев, Костадин Костадинов| науч. ръководител| Ботева-Боянова, Диляна Василева| рец.| Вагалински, Людмил Фердинандов| рец.