Citation link:
 • Французска грамматика за классическитѣ граждански училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Глава пьрва. За члена свьрзанъ съсъ сѫществителното
   • Прѣднапомнюванія
    • [с. 7]
   • 1. За опрѣдѣлителнія членъ
    • [с.] 8
   • 2. За неопрѣдѣлителнія членъ
    • [с.] 9
   • 3. За употрѣбленіе-то на падежитѣ
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • Прѣдварителни бѣлѣжки за словосъчиненіето
   • Уроци за опрѣдѣлителнія членъ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Уроци за неопрѣдѣлителнія членъ
   • 4. За собственнитѣ имена
    • [с.] 17
    • Урокъ за собственнитѣ имена
   • 5. За частната смысъль на сѫществителното
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • Уроци въ частна смысъль на сѫществителнитѣ
     • [с.] 20
     • [с.] 21
    • Уроци за раздѣлителна смысъль
     • [с.] 22
   • 6. За употрѣбленіето и изоставяніето на члена
    • І. Опрѣдѣлителнія членъ
     • [с.] 23
    • ІІ. Неопрѣдѣлителній членъ
     • [с.] 24
    • ІІІ. Частнія членъ (разд. чл.)
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • Уроци за употрѣбленіето и изоставленіето на члена
     • І. Опрѣдѣлителнія членъ
      • [с.] 28
     • ІІ. Неопрѣдѣлителнія членъ
      • [с.] 29
     • ІІІ. Раздѣлителнія
      • [с.] 30
  • Глава втора. За сѫществителното
   • 1. За образуване множественно число на сѫществителнитѣ
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • Уроци за множественното на сѫществителнитѣ
     • [с.] 33
   • 2. За рода на сѫществителнитѣ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • 3. За образуването женскія родъ [на] сѫществит[елнитѣ]
    • [с.] 37
    • Уроци за женскія родъ на сѫществителнитѣ
     • [с.] 38
   • 4. За прѣдмѣти отъ съставено наименованіе
    • [с.] 39
  • Глава трета. За прилагателното
   • 1. За множественото число на прилагателното
    • [с.] 40
   • 2. За женскитѣ прилагателни
    • [с.] 41
   • 3. За съгласуването на сѫществителното съ прилагателното
    • [с.] 42
   • Уроци за множественото число и за женското образуване на прилагателнитѣ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • 4. За стьпенитѣ на прилагателнитѣ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • Уроци за стьпенитѣ на прилагателнитѣ
     • [с.] 48
     • [с.] 49
   • 5. За намѣстването на прилагателнитѣ рѣчи
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • Уроци за намѣстването на прилагателнитѣ
     • [с.] 52
     • [с.] 53
  • Глава четвьрта. За числителната рѣчь
   • 1. Количественни
    • [с.] 54
   • 2. Порядочни
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Уроци за числителнитѣ рѣчи
    • [с.] 57
    • [с.] 58
  • Глава пята. За мѣстоименіята
   • 1. Личнитѣ мѣстоименія
    • 1. За съюзнитѣ лични мѣстоименія
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • Уроци за съюзнитѣ лични мѣстоименія
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
    • 2. За личнитѣ самостоятелни мѣстоименія
     • [с.] 65
     • Уроци за самостоятелнитѣ лични мѣстоименія
      • [с.] 66
      • [с.] 67
   • 2. Притяжателни мѣстоименія
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • Уроци за съюзнитѣ притяжателни мѣстоименія
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
   • 3. Показателнитѣ мѣстоименія
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • Уроци за самостоятелнитѣ показателни мѣстоименія
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
   • 4. Относителнитѣ мѣстоименія
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • Уроци за относителнитѣ мѣстоименія
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
    • За относителнитѣ en и y
     • [с.] 86
     • Уроци за en и y
      • [с.] 87
   • 5. Въпросителнитѣ мѣстоименія
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • Уроци за въпросителнитѣ мѣстоименія
     • [с.] 90
   • 6. Неопрѣдѣлителнитѣ мѣстоименія
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • Уроци за мѣстоименія отъ пьрвата класса
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • Уроци за мѣстоименіята отъ вторія классъ
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Уроци за мѣстоименіята отъ третята класса
     • [с.] 98
     • [с.] 99
  • Глава втора [шеста]. За глагола
   • 1. За наклонениіята и врѣмената
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • 2. За спомагателнитѣ глаголи
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • 3. За въпроса и отрицаніето при спомагателнитѣ глаголи
    • [с.] 106
    • [с.] 107
   • Уроци за спомагателнитѣ глаголи
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
  • Глава седма. За правилнитѣ глаголи
   • 1. За спряженіето въобще
    • [с.] 122
   • 2. Изображеніе на тритѣ правилни спряженія
    • 1. Проститѣ видове
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • 2. Сложнитѣ видове
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
   • Уроци за правилнитѣ глаголи
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • 3. За страдателнитѣ глаголи
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • Уроци за страдателнія залогъ на глаголитѣ
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
   • 4. За възвратнитѣ глаголи
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • Уроци за въпросителнитѣ мѣстоименія [възвратнитѣ глаголи]
     • [с.] 151
     • [с.] 152
   • 5. За глаголите отъ срѣднія залогъ
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • Уроци за срѣднитѣ глаголи
     • [с.] 155
   • 6. За безличнитѣ глаголи
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • Уроци за безличнитѣ глаголи
     • [с.] 158
     • [с.] 159
  • Глава осма. За неправилнитѣ глаголи
   • Прѣднапомнюванія
    • [с.] 160
   • 1. Неправилни глаголи отъ пьрво спряженіе
    • [с.] 161
   • 2. Неправилни глаголи отъ второ спряженіе
    • Пьрва класса
    • Втора класса
     • [с.] 162
    • Трета класса
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
    • Четвьрта класса
     • [с.] 167
   • 3. Неправилни глаголи отъ трето спряженіе
    • Пьрва класса
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
    • Втора класса
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
   • 4. Неправилни глаголи съсъ окончаніе oir
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • 5. Непълни глаголи
    • [с.] 182
   • Уроци за неправилнитѣ глаголи
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
  • Глава девята. За правилностьта и пълнотата на глагола
   • 1. За правилностьта на глагола
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • Уроци за правилностьта на глагола
     • [с.] 204
     • [с.] 205
   • 2. За пълнотата на глагола
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • Уроци за пълнотата на глагола
     • [с.] 211
     • [с.] 212
  • Глава десята. За употребленіето на неопрѣдѣленното врѣме на глагола и за причастіето
   • 1. За неопрѣдѣленното врѣме
    • [с.] 213
    • 1. Неопрѣдѣленното быва безъ прѣдлогъ
     • [с.] 214
    • 2. Неопрѣдѣленното ся свьрзва съсъ de
     • [с.] 215
    • 3. Неопрѣдѣленното ся свьрзва съсъ à
     • [с.] 216
    • 4. Неопрѣдѣленното зависи отъ прѣдлози
     • [с.] 217
    • Уроци врьхъ неопрѣдѣлителното
     • [с.] 218
     • [с.] 219
   • 2. За причастіето
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • Уроци врьхъ причястіето
     • [с.] 226
     • [с.] 227
     • [с.] 228
     • [с.] 229
  • Глава единадесята. За неизмѣнѣемитѣ части
   • 1. За обстоѫтелната рѣчь
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • Уроци за обстоятелственнитѣ рѣчи
     • [с.] 234
     • [с.] 235
    • За отрицаніето
     • [с.] 236
     • [с.] 237
     • [с.] 238
     • Уроци за отрицаніето
      • [с.] 239
      • [с.] 240
   • 2. За относителната рѣчь
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • Уроци за относителнитѣ рѣчи
     • [с.] 247
   • 3. За съюзната рѣчь
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • Уроци за съюзнитѣ думи
     • [с.] 250
     • [с.] 251
  • Глава дванадесята. За словосъчиненіето
   • [с.] 252
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • Уроци за словосъчиненіето
    • [с.] 258
    • [с.] 259
  • Глава тринадесята. За правописаніето
   • 1. За слоговетѣ
    • [с.] 260
   • 2. За удареніята
    • [с.] 261
    • [с.] 262
   • 3. За апострофа и съединителната
    • [с.] 263
    • [с.] 264
   • 4. За прѣпинателнитѣ знакове
    • [с.] 265
   • 4. За главнитѣ букви
    • [с.] 266
  • Глава четырнадесята. Общи упражненія
   • 1. Аполлонъ като пастырь
    • [с.] 267
    • [с.] 268
   • 2. Ибраимъ, отецъ на народа си
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
   • 3. Каролъ дванадесятій въ Россія
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
  • Съдьржаніе
   • [с. 278]
   • [с. 279]
  • Оправкы
   • [с. 280]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]