Current View
Citation link:
Title:
Тенденциите в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 г. : Автореферат / Михаела Илиева Георгиева ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов.; Employment and unemployment trends in the Northeastern planning region of level 2 after 1989 Mihaela Ilieva Georgieva-Petrova
 
Creator:
Георгиева, Михаела Илиева; Найденов, Климент Минев науч. ръководител; Georgieva-Petrova, Mihaela Ilieva
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", докторска програма "География на населението и селищата" СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски фак., Кат. "Регионално развитие" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Пазар на труда Североизточна България.; Трудови ресурси баланс Североизточна България.; Регионално развитие Североизточна България.
 
*** *** ***
 
001:
001150962
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Михаела Илиева
 
245:
Тенденциите в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 г. :| Автореферат /| Михаела Илиева Георгиева ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов.
 
246:
Employment and unemployment trends in the Northeastern planning region of level 2 after 1989| Mihaela Ilieva Georgieva-Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 935.5 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
36 с. :| с табл., диагр., к. ;| 21 см| компактдиск (1 бр.)
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", докторска програма "География на населението и селищата"| СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски фак., Кат. "Регионално развитие"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Пазар на труда| Североизточна България.| Трудови ресурси| баланс| Североизточна България.| Регионално развитие| Североизточна България.
 
700:
Найденов, Климент Минев| науч. ръководител| Georgieva-Petrova, Mihaela Ilieva