Current View
Citation link:
Title:
Палеографски реконструкции на археологически обекти в Западна Горна Тракия : Автореферат / Ахинора Георгиева Балтакова ; Науч. ръководител Росица Михайлова Кендерова.
 
Creator:
Балтакова, Ахинора Георгиева; Кендерова, Росица Михайлова науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч.-образователна степен доктор СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2011; Електронно копие [София СУ "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Палеогеография Западна Горна Тракия.; Археология Западна Горна Тракия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Балтакова, Ахинора Георгиева
 
245:
Палеографски реконструкции на археологически обекти в Западна Горна Тракия :| Автореферат /| Ахинора Георгиева Балтакова ; Науч. ръководител Росица Михайлова Кендерова.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл)
 
260:
София :| 2011
 
300:
38 с. :| с ил., к. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч.-образователна степен доктор| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2011
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Палеогеография| Западна Горна Тракия.| Археология| Западна Горна Тракия.
 
700:
Кендерова, Росица Михайлова| науч. ръководител