Citation link:
Abstract:
Съзаклятници от Чирпан.
 
Created:
1867
 
Spatial:
Чирпан, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13976544760326
 
IsFormatOf:
ІІІ 136
 
Subject:
освободително движение; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance