Current View
Citation link:
Title:
Микробиологична оценка на резистентността и устойчивостта на почви, третирани с фунгицида азоксистробин : Автореферат / Михаела Руменова Алексова ; Науч. ръководители Анелия Кенарова, Галина Радева.
 
Creator:
Алексова, Михаела Руменова; Кенарова, Анелия Евгениева науч. ръководител; Радева, Галина Симеонова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите - Екология на микроорганизмите) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Почвени микроорганизми екология.; Селскостопанска микробиология.; Почва анализ.; Фунгициди.
 
*** *** ***
 
001:
001165911
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алексова, Михаела Руменова
 
245:
Микробиологична оценка на резистентността и устойчивостта на почви, третирани с фунгицида азоксистробин :| Автореферат /| Михаела Руменова Алексова ; Науч. ръководители Анелия Кенарова, Галина Радева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.682 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
51 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите - Екология на микроорганизмите)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Почвени микроорганизми| екология.| Селскостопанска микробиология.| Почва| анализ.| Фунгициди.
 
700:
Кенарова, Анелия Евгениева| науч. ръководител| Радева, Галина Симеонова| науч. ръководител