Citation link:
Abstract:
Георги (Гьончо) Белев (1889-1963) е български писател белетрист, автор на пътеписи, общественик, член на ръководството на Съюза на българските писатели. Пейзаж. Германия, 1909 г.
 
Created:
1909 г.
 
Spatial:
Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум ”Любица и Георги (Гьончо) Белеви”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13941802930871
 
IsFormatOf:
Сн. 2891/06
 
Subject:
пейзаж; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaces