Citation link:
Abstract:
Лука Касъров (1854–1916) – български книжовник, енциклопедист, лексикограф, просветен деец, библиограф и публицист. Бакалавър на изкуствата от Робърт колеж в Цариград, учител, главен библиотекар и поддиректор на Пловдивската библиотека, сътрудник на вестник „Зорница“. В периода 1899–1907 г. издава първата българска енциклопедия „Енциклопедически речник“, съставян в продължение на 30 години.
 
Creator:
Fachirov, P. T., Bucuresci
 
Spatial:
Букурещ, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Албум Лука Касъров
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950528
 
IsFormatOf:
Сн. 628/82
 
Subject:
учител; библиотека; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld