Abstract:
Димитър Духлев, баща на Иванка Карлова с младежи от Хасково.
 
Created:
1905
 
Spatial:
Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081044
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 1525; оп. 1; а.е.103.
 
Subject:
1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups