Current View
Citation link:
Title:
Развитие на съвременната алтернативна сцена в България (музикални клубове и медии) : Автореферат / Гергана Ангелова Райжекова ; Науч. ръководител Венцислав Димов
 
Creator:
Райжекова, Гергана Ангелова; Димов, Венцислав Димов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност "Журналистика - Медийна музика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2017; Библиогр. с. 38-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Клубове развитие социологични проблеми България.; Средства за масова информация социологични проблеми България.
 
*** *** ***
 
001:
001152975
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Райжекова, Гергана Ангелова
 
245:
Развитие на съвременната алтернативна сцена в България (музикални клубове и медии) :| Автореферат /| Гергана Ангелова Райжекова ; Науч. ръководител Венцислав Димов
 
260:
София,| 2017.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 754.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност "Журналистика - Медийна музика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 38-42
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Клубове| развитие| социологични проблеми| България.| Средства за масова информация| социологични проблеми| България.
 
700:
Димов, Венцислав Димов| науч. ръководител