Citation link:
  • Песни и балади Ч. 1.
    • Заглавна страница
    • стр. [3] с дарствен надпис от автора