Citation link:
  • O Juliuszu Slowackim : W szesciu publicznych posiedzeniach (z dodatkiem rozbioru balladyny) 1860 /Cyprian Kamil Norwid.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев