Current View
Citation link:
Title:
Формиране и вътрешни граници на китайския модерен поетически дискурс през 80-те години на ХХ в. : Автореферат / Веселин Георгиев Карастойчев ; Науч. ръководител Бора Беливанова.
 
Creator:
Карастойчев, Веселин Георгиев; Беливанова, Бора Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ " Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни ез. и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Секция Китаистика 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Китайска литература история и критика.; Китайска литература теми, образи, сюжети.
 
*** *** ***
 
001:
001137280
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карастойчев, Веселин Георгиев
 
245:
Формиране и вътрешни граници на китайския модерен поетически дискурс през 80-те години на ХХ в. :| Автореферат /| Веселин Георгиев Карастойчев ; Науч. ръководител Бора Беливанова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 883.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
27 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ " Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни ез. и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Секция Китаистика| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Китайска литература| история и критика.| Китайска литература| теми, образи, сюжети.
 
700:
Беливанова, Бора Димитрова| науч. ръководител