Citation link:
  • Славянски селища в Крит и на другите гръцки острови /От И. Д. Шишманов.
    • Заглавна страница с личен подпис на проф. Шишманов