Citation link:
 • Трудъ-тъ е чловѣку длъжность и благодать... : Книжка третя
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • I. Чловѣкъ испърво былъ неукъ и празднорѫкъ
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • II. Чловѣку е писано да ся труди и ради
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • III. Чловѣку отъ Труда подобрѣло
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • IV. Чловѣкъ си подѣлилъ работѫ-тѫ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • V. Всякой ся труди и работи по нѣчто
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • VI. Всякой почтенъ трудъ си врядва
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • VII. Кои хора не поносять на общество-то и кои пакъ му сѫ за пакость и врѣдъ
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • VIII. Робата съ работѫ ся отплаща
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • IX. Чловѣку ничто ся не опира стига да иска и да залѣга съ все сръдце
   • Георгій Стефенсонъ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Иванъ Славичь
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
  • Х. Пестеніе
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • XI. Наука
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • XII. Сдружяваніе
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • XIII. Пары
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • XIV. Какво добро еще има у труда?
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]